Vítejte na stránkách Interního oddělení Strahov

tymVážení pacienti, přátelé a spolupracovníci Interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.


Naše oddělení umožňuje poskytovat péči pacientům s interním onemocněním neakutního charakteru ambulantně a v případě nutnosti pokračovat v léčení na našich lůžkových stanicích s kapacitou 50-ti lůžek.


Největším ambulantním provozem je hemodialyzační středisko o 17-ti přístrojích fungující v případě nutnosti i v nepřetržitém provozu.

Aktuality

Certifikovaný kurz PD

 

Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou

Kurz je určen pro absolventy SZŠ, VZŠ, VŠ v oboru všeobecná sestra, způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. Kurz je určen především pro sestry domácí péče, sestry pracující v oblasti následné péče, sociální péče apod. Sestry, které pracují na nefrologickém oddělení, mohou činnost vykazovat pouze ambulantně.

Cílem kurzu je příprava nelékařských pracovníků (všeobecných sester) pro úzce vymezené činnosti, ke kterým absolventi kurzu získávají zvláštní odbornou způsobilost včetně vymezení činností pro speciální práci sester domácí péče, následné péče a sociální péče. Zvláštní zřetel je věnován specifickým činnostem sestry, která pečuje o pacienta léčeného asistovanou PD mimo nefrologické oddělení.

 

Termíny pro rok 2018:

9. - 13. 4. 2018

8. - 12. 10. 2018

Kurz se uskuteční v posluchárně Interního oddělení Strahov VFN a 1. LF UK v Praze, Šermířská 4/1921, 169 00 Praha 6. Přihlášku a podrobnosti kurzu naleznete zde.

Kuchařka pro dialyzované pacienty

Kniha vychází vstříc všem, jichž se daná problematika týká - široká škála receptů, které splňují nároky na kucharkajakost surovin i chuť pokrmu. Jednotlivé předpisy jsou sestaveny s ohledem na potřeby pacientů v dialyzačních programech.

Koupit si ji můžete zde.

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label