O nás

O nás Vážení pacienti, přátelé a spolupracovníci Interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Naše oddělení umožňuje poskytovat péči pacientům s interním onemocněním neakutního charakteru ambulantně a v případě nutnosti pokračovat v léčení na našich lůžkových stanicích s kapacitou 50 ti lůžek. Největším ambulantním provozem je hemodialyzační středisko o 17 ti přístrojích fungující v případě nutnosti i v nepřetržitém provozu.

V mnoha oblastech jsme se stali superkonziliárním pracovištěm a našich služeb využívá více než třetina všech dialyzačních středisek v České republice. Pracoviště v posledních letech významně rozvinulo ambulantní provoz (hojení ran, cévní ambulance, osteologická poradna, predialýza apod.). Zejména se však rozšířil program peritoneální dialýzy, kdy došlo k navýšení počtu nemocných léčených touto metodou „ domácí dialýzy“. Pro vylepšení komfortu pacientů jsme proto na podzim 2009 otevřeli novou, moderně vybavenou ambulanci a získali jsme statut odborného centra VFN.

Na hemodialyzačním středisku je ročně standardně provedeno více než 13 tisíc hemoeliminačních výkonů ať už chronická hemodialýza či hemodiafiltrace. V posledních letech také narůstá počet invazivních výkonů souvisejících se zabezpečením cévního přístupu pro potřeby dialýzy. Tento zajišťujeme katetrizací centrálních žil a použitím dlouhodobých tunelovaných katétrů s manžetou. Centrem expertizy hemodialyzační techniky jsou testovány zdravotnické prostředky a na našem pracovišti probíhají dlouhodobé klinické studie mezinárodního významu.

Nezbytnou součástí provozu byly i aktivity v oblasti pedagogické, odborné stáže v pregraduálním i postgraduálním studiu, kdy spolupracujeme především s Klinikou nefrologie 1.LF UK a VFN v Praze, Ústavem biofyziky a informatiky 1. LF UK, Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno a Fakultou elektrotechnickou ČVUT Praha. Nezanedbatelná je také publikační činnost a aktivní účast lékařů i sester na tuzemských i zahraničních odborných akcích.

Kvalita poskytované péče je pro nás velmi důležitá. Zejména spokojenost pacientů a jejich blízkých je motivujícím faktorem našich zaměstnanců. Výsledky ankety Kvalita očima pacientů to potvrdily a my se v rámci VFN pravidelně umisťujeme na předních místech.

Věřím, že i nadále budeme v naší práci úspěšní a chceme pokračovat v dosavadním trendu a svou činnost rozšiřovat v rámci Centra pro komplexní léčbu chronického selhání ledvin VFN se stabilizovaným a vysoce kvalifikovaným týmem, kterému děkuji.

prim. MUDr.Vladimír Polakovič, MBA

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label