Vzdělávání

Stáže ve VFN

Informace naleznete zde.

Výuka na pracovišti

  • Magisterské studium předmětů vnitřního lékařství (5. a 6. ročník), klinické propedeutiky a navazujícího magisterského studia intenzivní péče. Tato výuka probíhá v návaznosti na výuku organizovanou Klinikou nefrologie 1. LF UK a VFN v  Praze a podílejí se na ní:

primář MUDr. V. Polakovič, MBA, as. MUDr. B. Szonowská, as. MUDr. F. Švára (anglická paralelka), as. PhDr. M. Znojová

Garant: prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA

  • Prázdninová praxe v interním lékařství pro studenty 4. ročníků LF UK
  • Stáže postgraduálních studentů

Garant: prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA

  • Kromě výuky mediků a studentů magisterského oboru ošetřovatelství z 1. LF zajišťuje strahovské pracoviště i přednášky o dialyzační technice pro Elektrotechnickou fakultu ČVUT a Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Každoročně také zadává několik závěrečných bakalářských a diplomových magisterských prací pro studenty těchto škol.

V postgraduální výuce přijímá pracoviště ve spolupráci s IPVZ stážisty na stáž „Hemodialýza pro pokročilé“ a má několik pracovníků zařazených v doktorandském studiu.

Garant: doc. Ing. František Lopot, CSc.

  • Praxe studentů vyšších odborných škol, stáže sester z jiných pracovišť  na oddělení hemodialýzy, peritoneální dialýzy a v ambulanci hojení ran.

Garant: Bc. Petra Vagenknechtová, MBA

  • Certifikovaný kurz "Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou"

Garant: Ludmila Nermutová

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label